Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2025-03-04 09:30:00 2025-03-04 16:30:00 Europe/Copenhagen Miljøret og miljøprocesret (ej tilmeldt) Miljøret og miljøprocesret, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3177 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Miljøret og miljøprocesret

En solid indføring i miljøretten – miljøbeskyttelse, jordforurening, planret og naturbeskyttelse. Regler, praksis og processuelle angrebsvinkler.


Udbytte: Deltagerne vil opnå et godt overblik over miljøretten. De vil desuden blive godt klædt på til at håndtere og rådgive om materielle og processuelle udfordringer på miljøområdet.


Kursusbeskrivelse

Kurset vil blandt andet omfatte:

  • En gennemgang af miljøretlige grundsætninger og hovedprincipper, herunder de for miljøretten væsentligste forvaltningsretlige principper.
  • Gennemgang af miljøprocessen, herunder tilsyn og håndhævelse (påbud, indskærpelser, forbud, optimal tilrettelæggelse af miljøretlige retssager samt politianmeldelse, administrativ rekurs/klagesager ved nævnene m.v.). Under dette punkt vil blive gennemgået, hvordan påstandene udfærdiges i en miljøretlig retssag, hvem der skal sagsøges (1. instansmyndigheden eller rekursmyndigheden), frister, brug af syn og skøn i offentligretlige retssager, etc.
  • Gennemgang af de vigtigste miljøretlige regler, herunder planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven m.fl.
  • Overordnet om den EU-retlige regulering, herunder den danske implementering.
  • Gennemgang af en række af de vigtigste domme på det miljøretlige område, herunder nyeste nævns- og retspraksis.

Deltagerne vil efter kurset være klædt godt på til at håndtere miljøretlige udfordringer, herunder både de materielle regler og miljøprocessen.

Kurset holdes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

 

Underviser
Håkun Djurhuus

Håkun Djurhuus

Advokat (H), Partner


Håkun er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. Herudover er Håkun en særdeles rutineret procedør og har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. Endvidere har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed. Håkun er partner hos Lundgrens.

Henvendt til

Du arbejder med miljøsager i det offentlige. Du kan også være advokat eller virksomhedsjurist. Måske er du relativt ny inden for området og har behov for et overblik over regler og retspraksis. Måske har du allerede noget erfaring og har brug for et brush

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

4. mar. 2025 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00