Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Medlemskurser 2024

Medlemskursus:
Er du klar til de nye regler om registrering og kontrol af arbejdstid? 


Tag din HR-chef under armen og kom til møde om de nye regler om registrering af arbejdstid, der træder i kraft den 1. juli 2024. Det er Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret, der holder oplæggene og vil give en indflyvning på de nye regler, og hvordan reglerne påvirker advokatvirksomhederne, og hvordan man praktisk forholder sig til dem.

 

Tilmeld dig nu
Vores medlemskurser er gratis for alle medarbejdere i virksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater. Vi holder møder i København (afholdt) og i Aalborg.

 

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09

Forening Danske Advokater
Foreningsadministration | 33 43 70 00 | forening@danskeadvokater.dk


Kontakt

Hvis du har praktiske spørgsmål til et foreningsarrangement, er du meget velkommen til at kontakte koordinationscenteret.

Læs mere…

33 43 70 00