Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Når du deltager i et udvalg, en bestyrelse/generalforsamling eller en netværksgruppe

Formål

Danske Advokater driver en lang række udvalg, bestyrelser og netværk, og afholder generalforsamlinger. Når du er deltager i denne type aktiviteter, behandler vi personoplysninger om dig med de formål at:

  • Administrere udvalget/bestyrelsen/netværket, f.eks. indkalde til møder, udsende materiale og opkræve eventuel betaling for deltagelse i netværk.
  • Administrere oplysninger om fuldmagtsforhold i form af afgivne/modtagne fuldmagter og gennemføre afstemninger, både fysisk og online.
  • Udpege udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer både til Danske Advokaters egne udvalg/bestyrelse samt til eksterne udvalg/bestyrelser, hvor Danske Advokater indstiller medlemmer.
  • Synliggøre medlemmer og andre med en relation til udvalget/bestyrelsen på www.danskeadvokater.dk.


Registrerede oplysninger

Når du deltager i et af disse fora, behandler vi oplysninger om dig, herunder oplysninger om dit navn, din stilling, din mailadresse, dit telefonnummer, hvor du er ansat og oplysninger om selve udvalget, bestyrelsen, netværket eller generalforsamlingen.

 

Retligt grundlag

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at tilbyde, administrere og sikre repræsentation i relevante fora på et professionelt niveau.

 

Modtagere

Oplysninger om deltagere i et netværk/udvalg/bestyrelse/generalforsamling deles med deltagerne i det enkelte forum/netværk i form af deltagerlister og mails. Når Danske Advokater indstiller medlemmer til eksterne udvalg/bestyrelser, deler vi dine oplysninger med udvalgets/bestyrelsens administrator, f.eks. et ministerium eller lign. Derudover deles dine oplysninger med tekniske leverandører.
Ved afholdelse af møder og arrangementer i udvalget, bestyrelsen osv., herunder afholdelse af online møder, optagelse af møder, samt situationsbilleder og video fra møder, behandles persondata i relation til arrangementet som beskrevet under behandlingsaktiviteten ”Når du deltager i et arrangement eller et kursus”.

 

Opbevaring

Danske Advokater opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og Danske Advokater.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13