Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Når du er ansat i en medlemsvirksomhed

For medlemsvirksomheder varetager Danske Advokater en række medlemsadministrative opgaver, bl.a. i relation til administration af selve medlemskabet, kontingent til Danske Advokater, lønstatistik mv. Når Danske Advokater udfører disse opgaver, kan der indgå personoplysninger om dig som ansat i en medlemsvirksomhed.

 

Vi registrerer alle medlemsvirksomheder i Danske Advokaters medlemssystem. Er du i kontakt med Danske Advokater på vegne af din virksomhed, vil vi også kunne have oplysninger om dig.

 

Formålet:

Formålet er at bistå medlemsvirksomheden med medlemsservice, medlemsrådgivning og medlemsadministration, som er relevant for dig og den medlemsvirksomhed, du repræsenterer. Vi orienterer bl.a. om relevant nyt fra branchen af både faglig og forretningsmæssig karakter samt om nye medlemsfordele, herunder bl.a. gratis arrangementer, hvilket vi formidler i vores generelle nyhedsmail, som sendes til dig hver uge.

 

Registrerede personoplysninger

Vi behandler kun almindelige, arbejdsrelaterede personoplysninger om dig, som enten du eller din arbejdsgiver har givet os. De oplysninger, vi behandler, er kontaktoplysninger som dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, bestallingsdato samt kontaktoplysninger om det firma, du arbejder i.  Derudover behandler vi oplysninger om din relation til Danske Advokater og service ydet til dig og den virksomhed, du er ansat i. Det er bl.a. oplysninger om deltagelse i medlemsmøder og arrangementer samt dialog, f.eks. mails, der er udvekslet mellem os.

 

Retligt grundlag

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at yde den bedste service for vores medlemsvirksomheder og varetage administrationen af medlemskaber. Hertil har vi interesse i, at flest muligt ansatte i medlemsvirksomhederne får glæde af det arbejde, vi som forening udfører i medlemmernes interesse. Ønsker du imidlertid ikke at modtage generelle nyhedsmail, kan du altid framelde dig udsendelsen via ”Min Profil”. Her kan du ligeledes markere, hvilke kursusmails du ønsker at modtage. Du kan læse nærmere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve under behandlingsaktiviteten ”Når du modtager nyhedsbreve og andre abonnementer fra Danske Advokater”.

 

Deltager du i pointgivende kurser og seminarer mv. udbudt af Danske Advokater eller en specialforening, som administreres af Danske Advokater, behandler vi oplysninger herom, så du senere kan dokumentere din kursusdeltagelse efter reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Du kan se din kursushistorik for det løbende år samt de seneste 9 år på ”Min Profil” på hjemmesiden. Dette svarer til tre perioder af obligatorisk efteruddannelse.  Du kan læse nærmere om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med kurser under behandlingsaktiviteten ”Når du deltager i et arrangement”.

 

Modtagere:

Vi videregiver ikke uden dit samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder markedsføring. De kontaktoplysninger, du har valgt at give os ved indmeldelsen, gøres dog tilgængelige for offentligheden via foreningens hjemmeside under funktionen ”Find advokat”. Når en service leveres ved hjælp af en ekstern samarbejdspartner, deler vi dine oplysninger med samarbejdspartneren. Det kan være en medarrangør af et kursus, en leverandør af rabatordninger eller digitale løsninger. Vi overfører ikke dine oplysninger til dataansvarlige eller databehandlere i lande udenfor EU/EØS, uden at vi har sikret os, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen.

 

Opbevaring:

Danske Advokater opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og Danske Advokater.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13