Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Ny bruger

Login er for ansatte i firmaer, der er medlem af Danske Advokater, eller for medarbejdere, der er medlemmer af en specialforening.

Har du eller en af dine kolleger endnu ikke login til Danske Advokaters hjemmeside, kan du udfylde felterne nedenfor. Så opretter vi brugernavn til jer. Dette er en service for medlemsfirmaer, som bl.a. får gang til en række værktøjer og analyser. Ligeledes har medlemmer af specialforeninger med extranet et login.

Firmanavn og adresse 
Tlf. 
Firma-e-mail 
Brugernavne for alle Danske Advokaters brugere er den personlige e-mail.
Navn og titel 
E-mail 
Navn og titel 
E-mail 
Navn og titel 
E-mail 

Nyheder

KURSER

Tanja Sahl Hansen
Tanja Sahl Hansen | Webkoordinator | 33 43 70 23 | tsh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Tanja er webkoordinator og hjælper medlemmerne med alt fra indmeldelse til adgangen til de mange services i Danske Advokaters medlemsunivers. 

 

Hun står også for opdateringen af en lang række hjemmesider og udsender nyhedsbreve – både vores egne, men også for de mange specialforeninger. 

 

Tanja er desuden ansvarlig for AdvoJob.  

Læs mere…

33 43 70 23

Behandling af persondata

Det er selve advokatvirksomheden, der bliver medlem af Danske Advokater.

Når vi beder dig oplyse navne og e-mailadresser på henholdsvis advokater og øvrige medarbejdere i advokatfirmaet, skyldes det to forhold:

For så vidt angår advokater har antallet af advokater direkte betydning for beregningen af kontingent til Danske Advokater, så du er forpligtet til at oplyse navnene på alle bestallingshavende advokater, så vi kan afstemme disse med tilgængelige oplysninger fra Advokatnøglen, der udgives af Advokatsamfundet.

For så vidt angår oplysninger om advokaternes e-mailadresser samt navne og e-mailadresser på øvrige medarbejdere, så er oplysninger herom frivillige at afgive, men vi antager, at I har en interesse i, at jeres medarbejdere får oplysning om de medlemsfordele, som medarbejderne også får glæde af.

Læs mere