Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Behandling af personoplysninger

Det er selve advokatvirksomheden, der bliver medlem af Danske Advokater.

Når vi beder dig oplyse navne og e-mailadresser på henholdsvis advokater og øvrige medarbejdere i advokatfirmaet, skyldes det to forhold:

  • For så vidt angår advokater har antallet af advokater direkte betydning for beregningen af kontingent til Danske Advokater, så du er forpligtet til at oplyse navnene på alle bestallingshavende advokater, så vi kan afstemme disse med tilgængelige oplysninger fra Advokatnøglen, der udgives af Advokatsamfundet.
     
  • For så vidt angår oplysninger om advokaternes e-mailadresser samt navne og e-mailadresser på øvrige medarbejdere, så er oplysninger herom frivillige at afgive, men vi antager, at I har en interesse i, at jeres medarbejdere får oplysning om de medlemsfordele, som medarbejderne også får glæde af.

    Vi har som brancheforening omvendt en berettiget interesse i, at medarbejderne i vores medlemsvirksomheder bliver bedst muligt orienteret om nyt fra branchen samt får relevante kursustilbud med henblik på at opretholde medarbejdernes faglige profil.

    I skal som dataansvarlig arbejdsgiver orientere jeres medarbejdere om, at I videregiver deres oplysninger til os. Vi opfordrer til, at I kun giver os oplysninger på medarbejdere, som I forudser har et reelt behov for vores tilbud. Det er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, jurister, sagsbehandlere og sekretærer.

    De medarbejdere, I oplyser navne og e-mailadresser på, vil senest en måned efter indmeldelsen modtage en velkomstmail fra Danske Advokater, hvor vi fortæller om deres muligheder og medlemsfordele, og hvor vi også opfylder om vores oplysningspligt efter persondatalovgivningen. Medarbejderne får i den forbindelse mulighed for at framelde sig modtagelsen af nyhedsmails mv.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13