Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


19-09-2022
Ny skifteportal skal benyttes i pilotretter fra den 4. oktober

Domstolsstyrelsens Straffe- og skifteprogram går i luften med den nye skifteportal ”Minskiftesag.dk” den 4. oktober 2022 i fem retter. Retterne skal afprøve løsningen i en såkaldt pilotfase, hvor systemet prøves af i retterne, inden portalen udrulles til alle landets skifteretter den 15. november 2022.

 

Den nye skifteportal giver bobestyrere et overblik over de registrerede krav i boet. Ved at fremsøge afdøde ved CPR-nr. eller ved navn og adresse kan alle anmelde et krav, registrere et tilgodehavende, oplyse om effekter og oprette en forespørgsel.

 

Det er påkrævet at bruge Skifteportalen, når du skal anmelde krav til dødsboer samt de tilgodehavender, som i dag bliver anmeldt til skifteretterne. Dette gælder i pilotperioden for dødsboer, hvis afdøde er død den 4. oktober 2022 eller herefter, og hvis afdøde var bosat i retskredsene Hjørring, Holstebro, Odense, Roskilde og Bornholm. Det er frivilligt, om man vil anmelde effekter og forespørgsler via Skifteportalen.

 

Efter den 4. oktober vil man blive afvist, hvis man ikke benytter den nye skifteportal til oprettelse af krav og tilgodehavender for afdøde bosat i de fem retskredse. Eksisterende sager, hvor afdøde er død før den 4. oktober hos pilotretterne, håndteres som i dag.

 

Det er Domstolsstyrelsens forventning, at de resterende retskredse tager den nye skifteportal i brug den 15. november 2022. Mere information herom følger, når vi nærmere os november.

 

Vi har hos Danske Advokater samlet relevant materiale, som Domstolsstyrelsen har udarbejdet, på en ny side ”Straffe- og skifteprogrammet”. Denne side vil vi løbende ajourføre, så du har et samlet sted at finde den nødvendige information i form af relevant information, vejledninger og film mm.

Se siden om ”Straffe- og skifteprogrammet” her 

 

 


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21