Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


08-11-2022
Mød Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg

Danske Advokater har et brancheudviklingsudvalg, der består af ildsjæle fra branchen med repræsentanter fra hele landet. Udvalget mødes flere gange om året og diskuterer de udfordringer, der præger særligt de små og mellemstore advokatvirksomheder. Derudover skal udvalget bl.a. arbejde for at fremme innovation i branchen, identificere nye markeder eller processer, som medlemmerne kan blive inspireret af samt udvikle konkrete værktøjer, der kan fremme branchens udvikling.

 

Her kan du møde medlemmerne af brancheudviklingsudvalget.

 

Niels Christian Døcker, partner og advokat i BACH Advokater

Hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med M&A, konkurrenceret, persondataret, distributionsaftaler, immaterialret, transportret og flyforsinkelser (Forordning 261.)

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

I min egenskab af medlem af Danske Advokaters bestyrelse er jeg automatisk medlem af et eller flere underudvalg. Jeg har en naturlig interesse i at være med til at sikre, at Danske Advokater er synlig og relevant for sine medlemmer, og derfor er jeg med i dette udvalg. Det er således mit håb, at udvalgets arbejde leder til tiltag, der holder gang i branchens udvikling.   

 

Jesper-Max Larsen, CFO, Njord Advokater

Hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Som CFO er mit ansvar at sikre at NJORD er økonomisk robuste og vi når vores økonomiske målsætninger. Derudover har jeg ansvar for vores strategi og forretningsudvikling af NJORD.

Sammen med partnere og medarbejdere er det min opgave, at vi lykkes med at være en økonomiske attraktiv og advokatvirksomhed der matcher vores klienters forventninger. Performance, reelt kundefokus og god daglig ledelse, hvor anerkendelse og feedback er naturlig, er særlig vigtigt for mig.

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

Jeg er vendt tilbage til advokatbranchen efter fem år som direktør i ingeniør- og arkitektbranchen og er desværre overrasket over, at udfordringerne stort set er de samme som i 2015. Der er behov for nytænkning og innovation, hvis advokatbranchen fortsat skal fastholde den prestige og unikke position, som den historisk har. Derfor er jeg en del af udvalget. Der er behov for at udfordre det vante tankesæt, både i forretningsmodellen og bæredygtige medarbejderrammer.  

 

Erik Svanvig, advokat og partner, SKOV Advokater

Hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Mine primære arbejdsområder er fast ejendom, herunder projektudvikling, selskabsret og bestyrelsesarbejde.

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

Min baggrund for at deltage i udvalget er nysgerrighed båret af dels nødvendighed, qua brancheglidningen – altså de, som vil over på den anden side, bygger bro. Dels fordi ledelse er et væsentligt og vel det væsentligste konkurrenceparameter i at kunne tiltrække og fastholde dygtige kollegaer.

 

 

Rasmus Wandall, advokat, Jon Palle Buhl Advokatfirma

Hvor arbejder du, og hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Jeg har fokus på proces/tvistløsning, herunder national og transnational strafferet. Arbejder samtidig med udvikling af digitale redskaber til understøttelse af tvistløsningsprocesser. Pt. er jeg også tilknyttet Lunds Universitet som Research Fellow og er medlem af bestyrelsen for Danske Mediatoradvokater.

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

Det er helt enkelt: Den teknologiske udvikling og ændring af branchevilkårene, herunder øget konkurrence fra alle sider, gør det nødvendigt, at vi som branche udvikler fremtidens rammer for en stærk og meningsfuld advokatbranche. Særligt reform af – og alternativer til – domstolenes behandling af både civile og offentligretlige retssager påkalder sig et helt nødvendigt fokus.

 

 

Jens Bang Liebst, partner og medstifter af Aumento Advokatfirma  

Hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Jeg arbejder mest med selskabers forhold, herunder køb og salg, omstruktureringer og ejerforhold.

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

Jeg er meget optaget at branchens udvikling, herunder særligt det at udvikle advokatens rolle og bringe teknologi i spil som en del af de juridiske ydelser.

 

 

Simon Bækgaard Kristoffersen, advokat og partner, Highbridge Law Firm 

Hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Jeg arbejder med generel erhvervsret med særligt fokus på vækstvirksomheder (startups/ scaleups), venture capital og tech.

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

​Jeg mener, at jeg kan bidrage med en vinkel fra et lille, specialiseret advokatkontor samt med min viden inden for legaltech og startup-miljøet.

 

 

Thomas Samsø Bloch, advokat og partner i CPH Mediation & Negotiation 

Hvad er dit speciale/dine arbejdsområder?

Jeg er selvstændig advokat og partner med speciale i mediation og forhandling.

Hvorfor har du valgt at deltage i Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg?

​Mit formål med at deltage i udvalget er at arbejde for at øge advokatstandens viden om og brug af mediation i Danmark. Det blev i Global Pound rapporten fra 2018 fastslået, at effektivitet er virksomhedernes førsteprioritet, når der skal vælges konfliktløsningsmetode, at virksomhederne forventer et større samarbejde fra deres rådgivere ved konfliktløsning, og at erhvervslivet har et ønske om tilskyndelse til brugen af mediation – både før og sideløbende med retssager og voldgift. Samtidig fastslog rapporten desværre også, at advokater generelt anses for at være den største barriere for en forandring i retning af erhvervslivets ønsker. Konklusioner som disse bør vi som advokater ikke blot tage til efterretning, men derimod opfatte som et meget kraftigt vink med en vognstang og handle derefter.

 

Derudover deltager Betina Schiønning, chefkonsulent i Dansk Erhverv i Brancheudviklingsudvalget.

 

Læs mere om udvalget her 

 


David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16