Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


27-03-2020
Medlemmernes henvendelser: Hvad har Danske Advokater gjort?

1. Behov for a conto afregning fra forsikringsselskaber i sager under retshjælpsforsikring, som bliver forsinkede på grund af Corona krisen.
Forsikring & Pension har efter dialog med os opfordret deres medlemmer til at være åbne over for a conto afregninger i denne helt særlige situation.
Læs mere her


2. Behov for at få advokater omfattet af de statslige hjælpepakker.
Danske Advokater informerer løbende om de statslige hjælpepakker, som også kan anvendes af selvstændige advokater og advokatvirksomheder
Læs mere her


3. Udfordringer med at komme igennem til retten på telefon.
Danske Advokater har en åben linje til Domstolsstyrelsens krisestab, som vi præsenterer for de konkrete problemer. De er altid lydhøre, men kan ikke altid imødekomme vores ønsker. Det konkrete spørgsmål blev adresseret og besvaret inden for en time.


4. Spørgsmål om hvem der skal afholde følgeomkostninger ifm. aflyste tvangsauktioner.
Danske Advokater har forelagt spørgsmålet for Domstolsstyrelsen som i et detaljeret svar oplyser, at selve afgørelsen om, hvem der skal afholde omkostningerne for at opdatere oplysningerne inden en ny tvangsauktion afholdes i sidste ende er en judiciel afgørelse.
Læs mere her


5. Spørgsmål om, hvad der sker, hvis det daglige klienttilsvar ikke kan føres, fordi ens bogholderisektion sygemeldes på grund af Covid-19?
Danske Advokater har en god, løbende dialog med Advokatsamfundet om denne type spørgsmål. Alle regler og krav til advokater gælder fortsat – også under Corona krisen, men det vil naturligvis være et relevant moment i en beskrivelse af en given sag, hvis man – trods alle vanligt tilstrækkelige forholdsregler – alligevel bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af Covid-19. Danske Advokater har viderebragt Advokatsamfundets spørgsmål og svar
Læs mere her


6. Spørgsmål i forhold til konkrete udfordringer med udlevering af dødsboer fra skifteretten?
Danske Advokater og Advokatsamfundet har rettet en række spørgsmål til Domstolsstyrelsen, som blev besvaret samlet. I forhold til det konkrete spørgsmål er svaret, at beslutningen om udelukkende at prioritere kritiske sagsområder ved Danmarks Domstole betyder, at en række væsentlige sagsområder bliver nedprioriteret. Det gælder bl.a. dødsboskiftesager.
Læs mere her


7. Danske Advokater bør informere medlemmerne om mulighederne for at benytte videomøder, når det ikke er muligt at mødes fysisk med klienterne.
Danske Advokater er enig og har bragt en nyhed om mulighederne for at benytte videomøder – og hvad man som advokat skal være særligt opmærksom på
Læs mere her


8. Danske Advokater bør give helt praktiske råd til medlemsvirksomhederne om, hvordan man kan indrette sig arbejdsmæssigt for at sikre sine medarbejdere den bedst mulige beskyttelse mod smitte.
Danske Advokater har opstillet 10 punkter, som man bør være opmærksom på i forhold til de fysiske forhold på arbejdspladsen, hvis der fortsat er behov for fysisk fremmøde på kontoret.
Læs her


Her ud over har Danske Advokater modtaget en række yderligere henvendelser, som vi endnu arbejder på at indhente svar på.
 

Har du et spørgsmål eller en praktisk problemstilling, som du gerne vil have os til at løfte, må du endelig kontakte os.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19