Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


18-12-2020
Arbejdsgruppen mod sexisme er i fuld gang

Danske Advokaters bestyrelse besluttede i slutningen af oktober at nedsætte en arbejdsgruppe, der på baggrund af erfaringer fra medlemsvirksomheder, andre brancher og udlandet skal udarbejde forslag til en modelpolitik mod krænkelser og sexisme, som kan anvendes og inspirere ude i advokatvirksomhederne.

 

”Vores arbejde vil munde ud i konkrete og brugbare værktøjer, som Danske Advokaters medlemmer kan få gavn af ude i virksomhederne, og som kan sikre, ikke bare på papiret, men også i virkeligheden, at vi som advokater lever op til en høj moral og etik”. Sådan lyder det fra formanden for arbejdsgruppen, advokat Karen-Margrethe Schebye.

 

Hun og arbejdsgruppen har en klar målsætning:

 

”Det er ikke mindst vores mål, at værktøjerne skal gøre det legitimt at italesætte situationer og oplevelser, der måske ikke her og nu ud fra en strikt juridisk vurdering er sexchikane, men som skal standses, inden det udvikler sig til det.”

 

For Karen-Margrethe Schebye er det vigtigt, at sexisme og seksuelle krænkelser i branchen bliver mødt af tiltag, der både sikrer effektive og præventive løsninger.

 

”Vi skal vise, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan håndtere de situationer, som på trods af alle initiativer for at undgå det, jo faktisk kan opstå, samtidig med at alles retssikkerhed tilgodeses”, siger hun og tilføjer, at hun er glad for, at så mange dygtige mennesker stiller deres ekspertise til rådighed i arbejdsgruppen. Det handler nemlig ikke alene om jura.

 

”Der er mange ikke-juridiske vinkler på opgaven, som ikke kan løses, uden at vi har adgang til at trække på alle typer af kompetencer inden for de relevante fagområder og erfaringer. Når jeg tillader mig at tro, at jeg kan være med til løfte opgaven, er det dels mine mange års advokaterfaring med det, der samlet set og ret betegnende i dag kaldes HR Jura, som jo er en blanding af jura, kultur, moral og et juridiske fagområde, der løbende skal tilpasses en samfundsudvikling, og så min erfaring med at få koncentreret mange interessenters naturlige fokus og krav ned til ikke bare et dårligt kompromis, men til konkrete, ambitiøse løsninger.”

 

Læs mere om Danske Advokaters initiativer mod sexisme her


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19