Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


18-12-2020
Orientering om domstolenes Covid-initiativer

Danmarks Domstoles krisestab har truffet en række beslutninger siden den 7. december 2020, hvor der blev udmeldt skærpede restriktioner for at begrænse smitten.

 

Krisestaben har anbefalet, at der i de berørte retter er særlig opmærksomhed på at vurdere, om udkørende fogedforretninger mv. kan udskydes til efter nytår. Det anbefales også, at der i de berørte retter i den kommende tid er skærpet opmærksomhed på, at besigtigelser ved tvangsauktioner og boligretssager fortsat afvikles på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde og i øvrigt med udgangspunkt i de anbefalinger, som løbende udsendes til retterne.

 

Derudover har krisestaben anbefalet, at de berørte retter på ny foretager en vurdering af muligheden for, at medarbejdere arbejder hjemmefra, når de ikke skal deltage i eller understøtte afholdelsen af fysiske retsmøder eller varetage sagsbehandling, der kræver fysisk tilstedeværelse i rettens lokaler.

Endelig har krisestaben anbefalet, at retterne lokalt drøfter situationen med den lokale Kriminalforsorg, den lokale anklagemyndighed og de lokale advokatforeninger.

Krisestaben har efterfølgende besluttet at udvide de ovennævnte anbefalinger til hele landet i takt med, at restriktionerne i øvrigt blev udvidet fra de 38 kommuner til hele landet.

 

Den 17. december 2020 har krisestaben yderligere opfordret til, at det i de enkelte retter overvejes:

  • Om der ud fra det lokale smittetryk er grundlag for at udvise yderligere agtpågivenhed i forhold til, om det er muligt at gennemføre sager med mange deltagere sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Om der er mulighed for, at flere medarbejdere arbejder hjemmefra, når de ikke skal deltage i eller understøtte afholdelsen af fysiske retsmøder eller varetage sagsbehandling, der kræver fysisk tilstedeværelse i rettens lokaler.
  • Om der er anledning til at supplere de sundhedsmæssige foranstaltninger i rettens lokaler og bygninger, som blandt andet omfatter afstandskrav, afspritning og rengøring, med fx anvendelse af mundbind i rettens indre zoner, sektionering af medarbejdere, undladelse af afholdelse af fælles frokoster og yderligere information til medarbejderne om at overholde afstandskrav også til kolleger 

 

Følg med i nyhederne på domstol.dk

 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19