Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


26-02-2021
Juraen taber til teknikken

Kæremål afvist, da appelfunktionen på Minretssag.dk ikke var benyttet.

 

En opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret viser, at man skal kunne håndtere en kære i en sag på sagsportalen Minretssag.dk korrekt ved brug af de dertil etablerede funktionsknapper.

 

I den konkrete sag har man kæret ved upload af et kæreskrift, men blot uploadet det på sagsportalen samtidig med, at man har orienteret modparten herom. Men da upload af et dokument ikke igangsætter den nødvendige procedure ved kære hos domstolene, bliver fristen ikke overholdt. Selvom man senere rettede op på det efter fristens udløb, var det ikke nok til, at Højesteret godtog det.

 

Hos Danske Advokater frygtede vi for år tilbage, da sagsportalen Minretssag.dk gik i luften, at det kunne få konsekvenser ved forkert eller manglende brug af funktionerne i anlæggelse, sagsforløb og kære af civile sager. Dengang blev vi lovet, at man vil kigge på det, hvis problemerne opstod, og der var en god dialog herom med Domstolsstyrelsen, der dog også påpegede, at det altid ville være en judiciel afgørelse i de konkrete sager. Det gik godt indtil den 22. februar i år.

 

Vi tolker derfor Højesterets afgørelse med, at sagsportalen Minretssag.dk nu har været ibrugtaget i en årrække, og man pålægger og forventer derfor af de professionelle brugere, at de kan betjene sagsportalen korrekt.

 

Læs Højesterets nyhed med link til den fulde kendelse

 

Har du spørgsmål til noget overordnet om sagsportalen Minretssag.dk, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef Steen Hermansen på tlf. 33 43 70 21 eller mail she@danskeadvokater.dk.

 


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21