Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


23-06-2021
Fejl i aflytningsdata

Telia har i denne uge konstateret alvorlige fejl i deres systemer, som medfører risiko for fejl i Rigspolitiets aflytningsdata.

 

Rigsadvokaten har oplyst til Danske Advokater, at Telia har konstateret en alvorlig fejl på deres VoLTE-central. Fejlen medfører, at Telia har leveret modpartsoplysninger, herunder masteoplysninger og oplysninger om IMEI-/IMSI-numre i det fremsendte aflytningsdata. Modpartens oplysninger er blevet vist i aflytningssystemet, hvor oplysningerne fejlagtigt ser ud til at tilhøre fokusparten. Det betyder, at masteoplysninger og IMEI-/IMSI-numre tilhørende modparten vil fremstå som tilhørende fokusparten. 

 

På nuværende tidspunkt er den tidsmæssige udstrækning af fejlen ukendt, og det vides ikke, om fejlen kan have påvirket andre datatyper.

 

Rigspolitiet kan ikke på nuværende tidspunkt afvise, at fejlen kan have betydning for straffesagsbehandlingen. Rigsadvokaten har derfor anmodet chefanklagere og statsadvokater om at sikre, at der under retsmøder i verserende sager ikke fremlægges oplysninger fra aflytning fra Telia VoLTE eller VoWIFI, indtil det nærmere omfang af fejlen er afdækket. Dette gælder både retsmøder under efterforskning, herunder grundlovsforhør, og hovedforhandlinger.


Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09