Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


07-12-2021
Nye beløbsgrænser for bl.a. retshjælp og fri proces

Justitsministeriet har udsendt en række bekendtgørelser, der indeholder nye beløbsgrænser for bl.a. offentlig retshjælp ved advokat og fri proces samt nye takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Se dem her


Bekendtgørelse nr. 2123 af 25. november 2021 om offentlig retshjælp ved advokater

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. november 2021 og træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, jf. § 323, stk. 3, angivne indtægtsgrænser for retshjælp på trin 2 og 3. Bekendtgørelsen regulerer endvidere størrelsen af de i § 323, stk. 6, angivne vederlag til advokater, som yder retshjælp.

 

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.
 

Bekendtgørelse nr. 2124 af 25. november 2021 om fri proces

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. november 2021 december 2020 og træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser for fri proces. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om, hvilke oplysninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces.

 

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.


Bekendtgørelse nr. 2174 af 25. november 2021 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende 30. november 2021og træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Bekendtgørelsen fastsætter en grundtakst, som vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fastsættes på baggrund af.

 

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Via link til bekendtgørelser kan du få en samlet oversigt over de nye takster, beløbsgrænser etc.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19