Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


31-03-2023
Høring: investeringsscreeningsloven forringer retssikkerheden

Danske Advokaters fagudvalg for henholdsvis konkurrenceret og selskabs- og finansieringsret advarer i et nyt høringssvar om forringet retssikkerhed i regeringens lovforslag om investeringsscreening, der har til formål at skærpe kontrollen med hvem, der driver, servicerer og leverer kritisk infrastruktur.

 

Danske Advokater har naturligvis forståelse for, at der under den nuværende sikkerhedspolitiske situation kan være et behov for at styrke kontrollen med den danske infrastruktur, men lovforslaget savner proportionalitet og vil på en række punkter forringe retssikkerheden for både danske og udenlandske virksomheder. Fagudvalgene peger bl.a. på:

  • Øget usikkerhed om fristerne for behandling af ansøgninger om tilladelse, idet visse ansøgninger fremover vil blive behandlet i to faser, hvis begyndelsestidspunkt hver gang afhænger af, hvornår Erhvervsstyrelsen erklærer virksomhedens oplysninger for fuldstændige.
  • Udstrækning af de i forvejen uklare regler om kritisk infrastruktur til at omfatte alle offentlige udbud, også selvom de relevante kontrakter ikke giver virksomhederne nogen form for kontrol over eller indsigt i følsomme forhold, og selvom der er tale om rent danske virksomheder.
  • Usikkerhed om, i hvilke situationer og hvor sent i processen alle deltagere i et udbud kan blive pålagt at søge om tilladelse til deltagelse i udbuddet (i stedet for at kun vinderen skal søge om tilladelse til indgåelse af kontrakten).
  • Usikkerhed om den materielle vurdering af ansøgninger fra rent danske virksomheder.
  • Usikkerhed om samspillet mellem investeringsscreeningsreglerne og mulighederne for hasteudbud efter udbudslovens regler.


Du kan læse hele høringssvaret her


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 05