Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


25-04-2023
Roser og torne i Retsplejerådets anbefalinger

Retsmægling bliver fremover udgangspunktet, når man anlægger en retssag på minretssag.dk. I Retsplejerådets anbefalinger til justitsministeren står der nemlig, at:

 

”Domstolsstyrelsen har oplyst, at den digitale sagsportal vil blive ændret, således at afkrydsningsfeltet om retsmægling bliver forudfyldt med ”ja” i stedet for ”nej”. Det er efter Retsplejerådets opfattelse et nyttigt tiltag, som kan være med til at afværge, at retsmægling bliver fravalgt uden nærmere overvejelser”.

 

Det glæder formanden for Danske Mediatoradvokater Finn Lænkholm:

 

”Det er noget, vi har kæmpet for længe. Initiativet kan være med til at lempe presset på domstolene, og det svækker ikke retssikkerheden, for hvis man ikke ønsker at bruge tilbuddet, bliver en sag forberedt på sædvanlig vis. Det er også positivt, at Retsplejerådet har medtaget vores forslag om at indføre obligatoriske formøder med partnerne om retsmægling”.

 

Der er dog også torne i udspillet, påpeger Danske Advokaters formand, Jesper Rothe, der er skeptisk over for Retsplejerådets anbefaling om at hæve beløbsgrænsen fra 50.000 til 100.00 kroner i de såkaldte småsager.

 

I 2007 besluttede man at foranstille retshjælpsforsikringen, hvilket medførte, at personer, som har en retshjælpsforsikring, ikke kan få fri proces. I småsager er det kun muligt at få dækning fra sin retshjælpsforsikring til advokatbistand under hovedforhandlingen og ikke til sagsforberedelsen, og det betyder i praksis, at langt flere borgere i langt flere sager vil stå helt uden advokatbistand, forklarer han og understreger:

 

”Som advokat har man naturligvis behov for at være med til sagsforberedelsen, før man møder op i retten og procederer.”

 

I Retsplejerådets arbejde har Danske Advokater generelt lagt vægt på, at der bør kigges på tiltag over en bred kam, der medvirker til at fremme processen, når en sag er anlagt, hvilket dækker over alt fra bedre retsledelse - ikke mindst i de store civile sager - til skriftlige afhøringer og præklusion og udelukkelse, når man ikke afleverer processkrifter til tiden.

 

Se Retsplejerådets anbefalinger her


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19