Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


25-05-2023
Ny vejledning vedrørende anvendelse af MitID

Dette er en nyhed fra fagudvalget om hvidvask.

 

Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning vedrørende anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer og åbner dermed for en videre brug af MitID til at verificere klienters identitet.

 

Vejledningen har til formål at lette byrderne for virksomheder omfattet af hvidvaskloven, når virksomhederne i forbindelse med kundekendskabsprocedurer skal identificere og kontrollere deres kunders identitet, samtidig med at der opretholdes en høj grad af sikkerhed i forbindelse med kontrol af identitetsoplysninger.

 

De fleste advokatvirksomheder har klienter, som de hovedsagelig kommunikerer digitalt med. Danske Advokater hilser det derfor velkomment, at Finanstilsynet i sin nye vejledning giver mulighed for, at klienten eller dennes reelle ejere kan verificere deres KYC-oplysninger ved hjælp af MitID i alle tilfælde, hvor klienten ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer, og ikke som hidtil kun hvor klienten har udgjort en lav risiko. Denne udvidelse er gjort mulig, idet sikkerhedsniveauet i MitID er højere end i det tidligere NemID.

 

Ændringen vil gøre det betydeligt lettere for advokatvirksomhederne at afslutte deres KYC-procedurer rettidigt.

 

Udvidelsen vedrører udelukkende selve verifikationen af afgivne KYC-oplysninger. Advokaten skal således opfylde sine øvrige pligter, herunder at vurdere baggrunden for og formålet med etablering af klientforholdet, ligesom der efter en konkret vurdering kan være anledning til at foretage yderligere kontrol af meddelte identitetsoplysninger.

 

Finanstilsynet vil evaluere ordningen i løbet af 2024.

Se vejledningen her   


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 05