Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


13-03-2024
Formanden: Danske Advokater fortsætter arbejdet for medlemmerne

I går valgte advokatvirksomheden Poul Schmith at melde sig ud af Danske Advokater. Det er altid ærgerligt, når nogen vælger at melde sig ud af det branchepolitiske fællesskab. Det er i den forbindelse vigtigt at slå fast, at Danske Advokaters bestyrelse ikke har vedtaget nogen ny politik om kammeradvokatordningen. Vi har siden 2020 haft den holdning, at staten med fordel kan se på, hvordan den bedst og billigst indkøber advokatydelser. Det redegjorde vi allerede for i 2020 i dette høringssvar på siderne 21-22: Høringssvar vedr. udkast til Konkurrencerådets analyse af advokatbranchen (kfst.dk). Det er velkendt stof – også for Poul Schmith, der har haft sæde i bestyrelsen. Det er helt naturligt, at kammeradvokatordningen jævnligt er til politisk diskussion, da den har fået et meget stort omfang. Derfor har vi i bestyrelsen naturligvis haft en drøftelse af, hvordan vi skal kommunikere som brancheforening. Vi står ved, hvad vi gav udtryk for tilbage i 2020, og nu håber vi, at regeringen kommer med et ambitiøst og gennemarbejdet udspil om kammeradvokatordningen. Den debat vil vi tage aktivt del i, hvilket jeg anser som helt naturligt for en brancheforening.

 

Danske Advokater fortsætter arbejdet med at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed i Danmark. Vi har et stærkt fokus på retssikkerhed – både for borgere og virksomheder. Her er meget at tage fat på – lige fra retshjælp og fri proces til erhvervslivets manglende retssikkerhed ved en ny pandemi eller det nye lovforslag om konkurrenceloven – bare for at nævne nogle få eksempler. Vi fortsætter med at tilbyde hjælp og vedledning på compliance-området, ligesom vi styrker vores uddannelsestilbud, netop for at kunne levere nogle kurser og uddannelser, der skaber en høj værdi hos medlemsvirksomhederne.

 

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for jeres opbakning til det kollegiale arbejde. Uden jer havde branchen ikke en politisk stemme. Man er som altid meget velkommen til at tage kontakt til mig, mine bestyrelseskolleger eller direktionen, hvis der er spørgsmål eller input til det branchepolitiske arbejde.

 

De bedste hilsner

 

Jesper Rothe

Formand for Danske Advokater


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19