Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Sådan behandler Danske Advokater personoplysninger om jobansøgere

Når du søger et job i Danske Advokaters sekretariat, behandler vi en række personoplysninger om dig. Dette gælder, uanset om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. Formålet med denne tekst er at oplyse dig om denne behandling.
 

Vores behandling af personoplysninger
De personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller rekrutteringsprocessen, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af rekrutteringsprocessen og i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af:
 

Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
mail@danskeadvokater.dk 
CVR NR. 3097 4972

Danske Advokater behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.


Kontaktinformationer
Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-aktiviteter er Christina Stage, der kan træffes på telefonnummer 33437031 eller pr. e-mail på cst@danskeadvokater.dk.


Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
Dine personoplysninger videregives kun med dit samtykke til andre virksomheder involveret i rekrutteringsprocessen.

Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker da i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende virksomheder, som skal overholde de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.


Indhentning af referencer og baggrundstjek
Danske Advokater har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job. Vi kan derfor indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter.

Du kan derfor under eller efter en første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Vi vil i visse situationer – afhængig af stillingens karakter – foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google, CVR-registret mv., i det omfang vi vurderer, at oplysningerne har relevans for varetagelsen af dit job. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt.

Du har ret til ved jobsamtalen – og ellers efter anmodning – at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.


Følsomme personoplysninger
Danske Advokater indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. Det bemærkes, at du i henhold til helbredsoplysningsloven har pligt til at oplyse herom.

I forbindelse med ansættelse i visse stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger om eventuelle strafbare forhold, herunder med henblik på at overholde hvidvasklovgivningen. Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi dit samtykke inden indhentelsen af oplysningerne.


Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer oplysninger om jobansøgere i vores dokumenthåndteringssystem, der er hostet hos en ekstern leverandør indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandøren er omfattet af en skriftlig databehandleraftale, som overholder de gældende regler. Vi kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.


Periode for opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og – såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag – indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen. Dog opbevarer vi maksimalt dine personoplysninger i en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes hos Danske Advokater, vil din ansøgning blive opbevaret under dit ansættelsesforhold.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen, vil resultatet af denne blive gemt indtil 6 måneder efter dens foretagelse, medmindre du giver samtykke til en længere opbevaring.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede om dit samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.


Rettigheder
I forbindelse med Danske Advokaters behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:
 

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Danske Advokater behandler om dig. Vi vil normalt besvare din anmodning herom indenfor 10 arbejdsdage eller maksimalt 1 måned ved større eller mere komplicerede anmodninger
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (se kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/)

Nyheder

KURSER

Christina Stage
Christina Stage | Kursuskoordinator | +45 33 43 70 31 | cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina arbejder med kurser og uddannelser for advokater og administrative medarbejdere og er desuden involveret i markedsføring af kurser og uddannelser. 

Læs mere…

33 43 70 31