Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Søgeresultat

An error occured while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at http://127.0.0.1:1338/searchservice.asmx that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:1338
  at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
  at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context)
  at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream()
  at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream()
  --- End of inner exception stack trace ---

Server stack trace: 
  at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream()
  at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Bleau.SearchEngine.DW.SearchService.SearchServiceSoap.SearchWithPagingAndOptions(SearchWithPagingAndOptionsRequest request)
  at Bleau.SearchEngine.DW.SearchService.SearchServiceSoapClient.Bleau.SearchEngine.DW.SearchService.SearchServiceSoap.SearchWithPagingAndOptions(SearchWithPagingAndOptionsRequest request)
  at Bleau.SearchEngine.DW.SearchService.SearchServiceSoapClient.SearchWithPagingAndOptions(String site, String query, Paging paging, SearchOptions options)
  at Bleau.SearchEngine.DW.Search.GetSearchResult(SearchParameters parameters)
  at Bleau.SearchEngine.DW.CustomModules.SearchEngine.SearchEngineModule.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModule(DataRow& ParagraphRow)

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13