Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Tjekliste for bobestyrerboer

Danske Advokater og Advokatsamfundet lancerer en tjekliste til brug ved bobestyrerboer. Tjeklisten er blevet til på baggrund af drøftelser med Justitsministeriet og afspejler et politisk ønske om at sikre større gennemsigtighed for arvingerne ved behandling af bobestyrerboer. Formålet med tjeklisten er at samle al informationen om processen på én side og sikre en grundig forventningsafstemning med de efterladte, når bobehandlingen går i gang. Tjeklisten er udtryk for ”bedste praksis”, som de fleste bobestyrere følger.

Tjekliste bobestyrerboer

Medlemsinfo bobestyrerboer

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10