Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Valggruppe 6

Valggruppe 6 – Kædemedlemskab – dvs. medlemsvirksomheder i samarbejder, karakteriseret som selvstændige virksomheder, der, uanset antal, går sammen i en kæde eller et kontorfællesskab. Indplaceringen i valggruppe 6 kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemsvirksomheders kontingentbetalinger.


Se virksomhederne i din valggruppe her.


Det forventes, at der bliver 0 repræsentantskabsplads til valggruppe 6.


Se medlemmerne af det nuværende repræsentantskab.


Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er den 13. september 2024.


Meddel dit kandidatur ved at sende en mail til gf@danskeadvokater.dk.


Listen af kandidater offentliggøres løbende på hjemmesiden her.


NB: Har en valggruppe ikke tilstrækkeligt med medlemmer til at kunne vælge et repræsentantskabsmedlem, overføres medlemmerne fra valggruppe 1-5 til den nærmeste valggruppe med færrest medlemmer og for valggruppe 6 vedkommende indplaceres virksomhederne i den valggruppe, som de ville have være indplaceret i, hvis de ikke indgik i kæden eller kontorfællesskabet. Overførsel af medlemmer foretages først for valggruppe 6 og derefter for valggrupperne 5 til 1 i faldende rækkefølge.

 

Tal med din valggruppe (6)

Tilbage - Nyt indlæg

Nyheder

KURSER

Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Foreningen af Danske Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08