Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar. Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

 

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet, adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

 

Vi anbefaler, advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar.

 


31-08-2016
Skoleprojekt baner vejen for uddannelse

Plesner har valgt at indgå i længerevarende samarbejder med udvalgte udskolingsklasser på to skoler fra Nørrebro i København. Med skoleprojektet gør Plesner en indsats for at hjælpe og motivere unge til at tage en uddannelse på skoler, hvor der er en stor koncentration af nydanskere.

 

Plesner følger udvalgte 7. klasser frem til deres afgang. Med månedlige møder, workshops, virksomhedsbesøg og coaching forsøger virksomhedens ansatte at hjælpe og inspirere eleverne og at fokusere på de mange muligheder videreuddannelse kan give.

 

Projekterne på de to skoler kører med en advokat fra Plesner som tovholder på hver skole. Samarbejdet omfatter også ’mønsterbrydere’, der typisk er af anden etnisk herkomst og fungerer som rollemodeller for eleverne, og bidrager med deres personlige historier om at bryde den sociale arv.

 

Plesner modtog tredjepræmien i Dreyers Pris 2016 for sin indsats.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16