Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Derfor advokatKODEKS

 

Advokaten spiller en central rolle i samfundet. Det gælder i rådgivningen af den enkelte kunde og ved som branche at bidrage til, at love og regler formes og efterleves i respekt for retssamfundets værdier.

 

Advokaten indtager en nøgleposition som omdrejningspunkt for borgernes retssikkerhed og som betroet rådgiver for erhvervslivet. Denne nøgleposition forpligter. Derfor er det vigtigt, at advokatvirksomheden hviler på klare værdier, som branchen ønsker at arbejde med og være kendt for.

 

Advokaters virke er i dag reguleret gennem retsplejeloven og de advokatetiske regler, som stiller en række særskilte krav til advokaterne. Kodekset har ikke indvirkning på disse krav, men skal sideløbende signalere advokatvirksomhedernes bredere samfundsansvar.

 

advokatKODEKS sætter en række pejlemærker, som på den ene side forpligter den enkelte virksomhed til at arbejde for en række principper, og på den anden side giver plads til den enkelte virksomheds eget valg af metode og indsats. På den måde tager advokatKODEKS hensyn til advokatvirksomheders forskelligheder, når det gælder størrelse, specialer og organisation.

 

Det er frivilligt at tilslutte sig advokatKODEKS. Har en advokatvirksomhed først tilsluttet sig, forpligter den sig imidlertid til at arbejde for elementerne i advokatKODEKS. Hvis virksomheden ikke gennemfører én eller flere af anbefalingerne, skal virksomheden begrunde hvorfor.

 

Danske Advokater offentliggør hvert andet år – og første gang i 2017 – en redegørelse, der giver en samlet status for virksomhedernes arbejde med at gennemføre advokatKODEKS. Målet i Danske Advokaters Vision 2020 er, at mindst halvdelen af medlemmerne tiltræder advokatKODEKS.

 

Vi har spurgt kunderne og fået ”thumbs up”

Kunderne har entydigt og uafhængig af hinanden sagt ”godt tænkt, sæt i gang, men husk at fortælle og vis, at I gør det! Ikke så meget varm luft, men handling”.

 

”Jeg ser logoet som et kvalitetsstempel. Måske kan de fem principper på et tidspunkt blive en del af kriteriet, når der udbydes offentlige rådgivningsopgaver”, siger direktør i sundhedssektoren.

 

”Det vil med tiden supplere fagligheden som ”mindstemål”, når der skal vælges rådgivere”, siger direktør i entreprenørkoncern.

 

”Åbenhed om reelle faglig kompetencer og pris er afgørende for succes”, siger erhvervsleder fra metalindustrien.

 

”Logoet er godt og troværdigt, og lever advokaterne op til de fem principper, så vil det med tiden blive en form for Svanemærke”, sagt af privat forbruger under test af advokatKODEKS.

 

”Det virker meget fornuftigt og gennemtænkt – både at der stilles krav, og at det signaleres, at det er uddannede advokater, der står bag advokatKODEKS”, siger privat forbruger.

 

”Keep up the good work – og fortæl os, hvad I gør”, siger privat forbruger.

 

”Med advokatKODEKS vil vi vise, at det vi siger, også er det vi gør”, siger advokat.

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16