Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Tilmelding til mærkningsordningen

Den gode bobestyrer bærer mærket Trygt Boskifte.

Tjekliste


1. Et evt. testamente gennemgås – og uklarheder fremhæves. Arvingerne kan komme med bemærkninger.
 

2. Bobestyreren forklarer det typiske forløb for et bo. Det indebærer typisk

  • Om boet er solvent eller insolvent.
  • Om det er klart, hvordan testator har ønsket boet delt.
  • Hvad lovgivningen siger om arvens fordeling.
  • Vurdering og/eller salg af boets aktiver.
  • Tidsaspektet ved afslutningen af et bo, herunder at det kan tage mange måneder – somme tider år – at afslutte et bo, bl.a. hvis der skal realiseres aktiver, arvinger skal identificeres og findes, konflikter skal håndteres, der er mellemværender med SKAT, pengeinstitutter, pensionskasser etc.

 

Læst og forstået

 

Tilbage 

 

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25