Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Tinglysningsnetværk i skrivebordshøjde

For medarbejdere i advokatvirksomheder, som arbejder med digital tinglysning.

 

Danske Advokater startede i efteråret 2017 faciliterede tinglysningsnetværk i øst og vest. Advokat Ulla Zurita, som har arbejdet med og undervist i digital tinglysning siden 2009, er netværksleder.


Vi fortsætter de populære tinglysningsnetværk. som har eksisteret siden 2017. Vi har et netværk i Øst (København) og fra 2024 to netværk i Vest (Århus). Tovholder er Ulla Zurita (Homann Advokater). Ulla har undervist i digital tinglysning siden september 2009 og underviser løbende på en del kurser, bl.a. sammen med medarbejdere fra Tinglysningsretten, fra Skat og fra Geodatastyrelsen.

Ideen med netværkene er, at deltagerne på de fire årlige møder - og imellem møderne - sparrer fagligt med hinanden om både store og små udfordringer i tinglysningshverdagen.

Herudover vælger deltagerne undervejs, hvilke emner vi skal have fokus på, og hvilke foredragsholdere, vi skal have ind.

Der er også mulighed for, at deltagerne tager en konkret sag med til et netværksmøde. F.eks. en sag der volder vanskeligheder, og hvor en faglig sparring med de øvrige deltagere er guld værd.

Vi holder netværkene forholdsvist små – cirka 10-15 deltagere. Det giver mulighed for bedre og mere fortrolig sparing mellem deltagerne.

Hvad sker der på møderne?
Vi begynder hvert møde med en gennemgang af de seneste nyheder, opdateringer og interessante landsretsdomme. Derefter bruger vi ca. halvdelen af mødet på et bestemt emne, som netværket har valgt, hvor f.eks. en specialist gennemgår emnet. Herudover vil tiden blive brugt til at besvare spørgsmål fra netværkets medlemmer og udveksle erfaringer mellem deltagerne. 

Imellem møderne sparrer deltagerne med hinanden via mail. Deltagerne kan også komme med et oplæg på møderne, fx har der tidligere været et spændende foredrag om herreløse ejendomme fra en af deltagerne. Tidligere har der også været internt foredrag om landbrugshandler og et omkring landinspektørernes arbejde.

Vi har bl.a. haft gæstebesøg af: Jørgen Sindet fra Skat (om tinglysningsafgifter), Pia Åbo Østergaard, Geodatastyrelsen (om tinglysningssløjfen) og Brian Pedersen Veie, Tinglysningsretten (om fremtidsfuldmagter og tinglysningserklæringer) og ikke mindst Gitte Breiting fra Landbrugsstyrelsen (vedrørende jordfordeling). På hold Vest har vi også haft besøg advokat Jakob Stilling, der fortalte om konkursramte ejendomme vinklet tinglysningsmæssigt.


Målgruppe
Netværket er både for advokatsekretærer, ejendomsmæglere og landinspektører samt andre, der har brug for et godt fagligt netværk indenfor digital tinglysning.

Såfremt en deltager er forhindret i at komme til et af møderne, kan der sendes en kollega i stedet. Det er muligt at tilmelde sig midt i en møderunde (pris aftales).

Programmet for møderne udsendes op til mødet. Læs mere om netværkene og se kurser i digital tinglysing her


Mødedatoer og tilmelding:

Øst:

Møde nr. 1: 15. marts 2024 
Møde nr. 2: 24. maj 2024
Møde nr. 3: 13. september 2024
Møde nr. 4: 1. november 2024

Møderne for Øst-netværket. Bliver holdt hos Danske Advokater i København. Der er ledige pladser på holdet. Er du interesseret i at komme med, så send en mail til Majbritt Eugen Damm på netvaerk@danskeadvokater.dk. Pladserne fordeles efter først til mølle.

 

Vest hold 1:

Møde nr. 1: 27. august 2024
Møde nr. 2: 19. november 2024
Møde nr. 3: 4. februar 2025
Møde nr. 4: 6. maj 2025

Lukket for tilmelding

Vest hold 2:

Møde nr. 1: 27. august 2024, kl. 13.00-16.00
Møde nr. 2: 19. november 2024, kl. 13.00-16.00
Møde nr. 3: 4. februar 2025, kl. 13.00-16.00
Møde nr. 4: 6. maj 2025, kl. 13.00-16.00


Møderne for de to Vest-netværk bliver holdt på hotel Radisson i Aarhus. Hold 2 er pt ved at blive sammensat. Er du interesseret i at komme med, så send en mail til Majbritt Eugen Damm på netvaerk@danskeadvokater.dk. Pladserne fordeles efter først til mølle.

 

Pris:

Prisen er 8.500 kr. ekskl. moms pr. år.

 

"Jeg har stor glæde af faglig sparring med mine dygtige netværkskollegaer og har også i konkrete tinglysningssager brugt netværket til at løse særligt udfordrende opgaver. Senest fik vi også opdateret vores viden omkring de højaktuelle fremtidsfuldmagter, da vi havde fornøjelsen af Brian Pedersen, Tinglysningsretten, som gæstede netværket.

Jeg kan således stærkt anbefale tinglysningsnetværket, hvor intet problem er for stort eller for lille, og hvor kortene ikke holdes tæt ind til kroppen, men vidensdeling er en helt naturlig del af tinglysningsnetværkets dynamik."

Pia Bolander Olsen, deltager i netværket

Nyheder

KURSER