Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Tinglysningsnetværk i skrivebordshøjde

For medarbejdere i advokatvirksomheder, som arbejder med digital tinglysning.

 

Danske Advokater startede i efteråret 2017 faciliterede tinglysningsnetværk i øst og vest. Advokat Ulla Zurita, som har arbejdet med og undervist i digital tinglysning siden 2009, er netværksleder.


Vi fortsætter de populære tinglysningsnetværk. som har eksisteret siden 2017. Vi har et netværk i Øst (København) og et i Vest (Århus/Horsens). Tovholder er Ulla Zurita (Homann Advokater). Ulla har undervist i digital tinglysning siden september 2009 og underviser løbende på en del kurser, bl.a. sammen med medarbejdere fra Tinglysningsretten, fra Skat og fra Geodatastyrelsen.

Ideen med netværkene er, at deltagerne på de fire årlige møder - og imellem møderne - sparrer fagligt med hinanden om både store og små udfordringer i tinglysningshverdagen.

Herudover vælger deltagerne undervejs, hvilke emner vi skal have fokus på, og hvilke foredragsholdere, vi skal have ind.

Der er også mulighed for, at deltagerne tager en konkret sag med til et netværksmøde. F.eks. en sag der volder vanskeligheder, og hvor en faglig sparring med de øvrige deltagere er guld værd.

Vi holder netværkene forholdsvist små – cirka 10-15 deltagere. Det giver mulighed for bedre og mere fortrolig sparing mellem deltagerne.

Hvad sker der på møderne?
Vi begynder hvert møde med en gennemgang af de seneste nyheder, opdateringer og interessante landsretsdomme. Derefter bruger vi ca. halvdelen af mødet på et bestemt emne, som netværket har valgt, hvor f.eks. en specialist gennemgår emnet. Herudover vil tiden blive brugt til at besvare spørgsmål fra netværkets medlemmer og udveksle erfaringer mellem deltagerne. Møderne bliver holdt på skift hos medlemmerne af netværket eller hos Danske Advokater.

Imellem møderne sparrer deltagerne med hinanden via mail. Deltagerne kan også komme med et oplæg på møderne, fx har der tidligere været et spændende foredrag om herreløse ejendomme fra en af deltagerne. Tidligere har der også været internt foredrag om landbrugshandler og et omkring landinspektørernes arbejde.

Vi har bl.a. haft gæstebesøg af: Jørgen Sindet fra Skat (om tinglysningsafgifter), Pia Åbo Østergaard, Geodatastyrelsen (om tinglysningssløjfen) og Brian Pedersen Veie, Tinglysningsretten (om fremtidsfuldmagter og tinglysningserklæringer) og ikke mindst Gitte Breiting fra Landbrugsstyrelsen (vedrørende jordfordeling). På hold Vest har vi også haft besøg advokat Jakob Stilling, der fortalte om konkursramte ejendomme vinklet tinglysningsmæssigt.


Målgruppe
Netværket er både for advokatsekretærer, ejendomsmæglere og landinspektører samt andre, der har brug for et godt fagligt netværk indenfor digital tinglysning.

Såfremt en deltager er forhindret i at komme til et af møderne, kan der sendes en kollega i stedet. Det er muligt at tilmelde sig midt i en møderunde (pris aftales).

Programmet for møderne udsendes op til mødet. Læs mere om netværkene og se kurser i digital tinglysing her

Mødedatoer:

Øst:

Møde nr. 1: 17. marts 2023 - Læs mere om opstart her
Møde nr. 2: 26. maj 2023
Møde nr. 3: 22. september 2023
Møde nr. 4: 24. november 2023

 

Vest:

Møde nr. 1: 26. september 2023
Møde nr. 2: 14. november 2023
Møde nr. 3: 6. februar 2024
Møde nr. 4: 16. april 2024 

 

Tilmelding og pris:

Er du interesseret i netværket, kan du rette henvendelse til Majbritt Eugen Damm på netvaerk@danskeadvokater.dk.

Prisen er 8.500 kr. ekskl. moms.

 

"Jeg har stor glæde af faglig sparring med mine dygtige netværkskollegaer og har også i konkrete tinglysningssager brugt netværket til at løse særligt udfordrende opgaver. Senest fik vi også opdateret vores viden omkring de højaktuelle fremtidsfuldmagter, da vi havde fornøjelsen af Brian Pedersen, Tinglysningsretten, som gæstede netværket.

Jeg kan således stærkt anbefale tinglysningsnetværket, hvor intet problem er for stort eller for lille, og hvor kortene ikke holdes tæt ind til kroppen, men vidensdeling er en helt naturlig del af tinglysningsnetværkets dynamik."

Pia Bolander Olsen, deltager i netværket

Nyheder

KURSER