Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Netværk om dødsbobehandling

Danske Advokater og Danske Arveretsadvokater har startet et faciliteret netværk målrettet til de ansatte medarbejder på kontoret – sekretærerne, sagsbehandlerne, bobehandlerne – som sidder med udfordringer inden for dødsbobehandling. Problemstillingerne er mange – men fælles.

Hvad får du som medlem:

  • Deltagelse i 2 netværksmøde á 4 lektioners varighed med deltagelse af en eller flere af vores fagspecialister
  • Mulighed for drøftelser mellem møderne via en lukket gruppe på facebook
  • Mulighed for sparring mellem møderne med vores fagspecialister; underviser og tovholder
  • Du bliver holdt ajour med nyheder af faglig relevans på møder og i løbet af netværksåret
  • Hvis du ikke kan deltage på et møde, kan du sende en substitut


Hvad sker der på møderne:
På møderne tages relevante emner for netværkets medlemmer op.

Der vil som medlem være mulighed for at præge emnevalget på netværksmøderne.

Netværksleder:
Netværksleder er Birgitte Grau, der har arbejdet med dødsbobehandling i mere end 30 år. Hun har i perioden arbejdet for 6 advokater/bobestyrere i 4 forskellige retskredskredse, og har høstet erfaring fra de forskellige advokater, og deres måde at behandle boerne. Sideløbende har hun efteruddannet sig indenfor dødsbo, skat og konkursret m.v. og har blandet andet taget uddannelserne Juridisk Elitesekretær i fagene arve- & dødsboret, insolvensret og gældssanering samt Juridisk Assistent. Birgitte arbejder hos Ret & Råd København, hvor de behandler alle typer af boer, lige fra insolvente boer, over uskiftede boer til store komplicerede boer.

 

Netværksmøder i 2024

 

ØST:

Netværksmøde 1 fra kl. 9-14:
Emne: Tinglysning i dødsboer
Underviser: Sekretariatschef/juridisk chef Brian Pedersen Veie fra Tinglysningsretten, 
18. april 2024 hos Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København


Netværksmøde 2 fra kl. 9-14:
Emne: Aflevering lejemål i dødsboer m.v.
Underviser: Advokat Pernille Thrane , Homann Advokater
9. september 2024 hos Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København


VEST:

Netværksmøde 1 fra kl. 9-14:
Emne: Tinglysning i dødsboer
Underviser: Sekretariatschef/juridisk chef Brian Pedersen Veie fra Tinglysningsretten
3. april 2024 hos Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6 i Horsens


Netværksmøde 2 fra kl. 9-14:
Emne: Aflevering lejemål i dødsboer m.v.
Underviser: Advokat Pernille Thrane , Homann Advokater
13. september 2024 hos Radisson Blu Hotel i Aarhus, Margrethepladsen 1 i Aarhus

 

Tilmelding og pris:

Medlemskab af netværket for 2024 koster 3.000 kr., hvilket inkluderer mulighed for deltagelse i to møder pr. år.
 

Tilmelding til netværket sker ved at udfylde formularen nedenfor. Ved tilmelding til netværket, tilmelder du dig begge netværksdage.

Man binder sig til at deltage og betale for hele 2024.
 

Hvis du ikke kan deltage på et møde, så kan du sende en kollega i stedet for.


Tilmelding

Netværk for dødsbobehandling 2024 - ØST

Netværk for dødsbobehandling 2024 – VEST  

 

Udmeldelse

Vi gør opmærksom på, at har du betalt for deltagelse i 2024, vil du ikke få det betalte netværksgebyr retur.
Ved udmeldelse af netværket, bedes du klikke på det netværk, du ønsker at udmelde dig af:


Netværk for dødsbobehandling 2024 - ØST  

Netværk for dødsbobehandling 2024 – VEST   

Nyheder

KURSER