Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

HR-netværket

Medarbejderne er den vigtigst ressource i en advokatvirksomhed, og konkurrencen om de gode hoveder øges.

Medarbejderne er advokatvirksomhedens vigtigste ressource. Advokatbranchen er under konstant udvikling, og skal man håndtere forandringerne, skal der arbejdes med tilgangen til sit personale og organisationen.

 

Danske Advokaters HR-netværk er et sted, hvor vi inspirerer, vidensdeler og skaber visioner for, hvordan vi forholder os til organisations- og medarbejderudviklingen.

 

Netværket er medlemsdrevet, og der holdes fire møder om året

Vi holder fire møder om året– to fysiske (holdes skiftevis hos deltagerne) og 2 virtuelle. Emner, vi har på programmet, er fastholdelse, digitalisering, ledelse, rekruttering, systemer og værktøjer, og lign. – og et gennemgående tema er det særlige ved at være i partnerdrevne virksomheder.

For at skabe det bedste indhold er møderne tematiserede – men med plads til at drøfte aktuelle emner. Programmerne laves sammen med deltagerne, og der er en klar forventning om, at alle byder ind med cases og erfaringer fra deres virksomheder – og overholder den fortrolighed, der er for at kunne have åbne drøftelser om udfordringer, erfaringer mv.

 

Danske Advokater faciliterer netværket og fungerer som sekretariat. Alle omkostninger forbundet med at drive netværket uden for sekretariatsopgaven betales af deltagerne eller medlemsvirksomhederne.

 

Deltagerne er fuldtids HR-medarbejdere eller administrationschefer.

      

Kontakt

Vil du høre mere, så ring eller skriv til Carina Noer Larsen på 33 43 70 11 eller netvaerk@danskeadvokater.dk.

Nyheder

KURSER