Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Yngre netværket for advokater og advokatfuldmægtige inden for familie- og arveret

Del dine erfaringer og få nyt input.

Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater samarbejder med det formål at få flere unge/yngre advokater og advokatfuldmægtige til at interessere sig for familie- og arveretten. Alle tre foreninger ser det som en vigtig brancheopgave at sikre, at yngre kolleger har lyst til at specialisere sig inden for området.
 

Ud over kursusdelen har netværket deres egen facebook-gruppe, hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer med de øvrige deltagere i netværket.
 

Tovholder:
Tovholder for netværket er advokat Charlotte Snorre Beck fra NJORD advokater i Silkeborg. (Barsel)
Tovholdervikar er advokat Anna Wendelboe Hansen fra Advokatgruppen.

Ved faglige spørgsmål og administration kontakt foreningskonsulent Linda Pedersen fra Danske Advokater.
Praktiske spørgsmål og afbud til selve netværksmøderne skal ske til netvaerk@danskeadvokater.dk.


Vilkår for netværksdeltagerne:
For at være med i netværket skal man opfylde følgende vilkår:

 • Advokatfuldmægtige, som arbejder inden for familie- og arveret
 • Advokater med max. 5-7 års erfaringen inden for familie- og arveret


Hvad er formålet?
Formålet med disse netværksmøder er, at vi får opbygget et netværk, hvor netværksdeltagerne kan trække på hinandens erfaring og bruge hinanden, hvis der under sagsforløbet opstår behov for at vende en problemstilling med en kollega. På den måde er der basis for den enkelte deltager til at få opbygget et netværk inden for privatretlig rådgivning, som er både givende, spændende og udfordrende. Netværket holder 3 netværks-møder om året, hvor man kan udveksle erfaringer og hente inspiration til det fremtidige arbejde.


Hvad får du som medlem i 2024:

 • Mulighed for at deltage i 3 netværksmøde á 4 lektioners varighed
 • Mulighed for drøftelser mellem møderne via en lukket gruppe på facebook
 • Mulighed for sparring mellem møderne med netværket, undervisere og tovholder


Netværksmøder i 2024:

 • 29. februar 2024 om Forældreansvarssager i retten – det gode processkrift
  fra kl. 12.00 - 16.30
  Netværksmødet afholdes kun fysisk i Svendborg
   
 • 6. maj 2024 om Familieoverdragelser/generationsskifte (ejendomme og virksomheder)
  fra kl. 16.30 – 21.00
  Netværksmødet afholdes kun fysisk på Hindsgavl Slot i Middelfart
  - Mødet holdes aftenen før Danske Arveretsadvokaters forårsmøde, og Danske Arveretsadvokater betaler for overnatningen, såfremt du deltager i forårsmødet dagen efter.
   
 • 3. september 2024 om ”Top 5-7 mest populære testamenter – advanced”
  fra kl. 12.00 - 16.30
  Netværksmødet afholdes som hybrid kursus hos Gorrissen og Federspiel i Aarhus


Tilmelding og pris:
Tilmelding til netværket sker ved at udfylde denne formular.


Medlemskab af netværket koster 4.000 kr. + moms, hvilket inkluderer deltagelse i de tre netværksmøder i 2024. Faktura udsendes primo 2024.


Ved tilmelding til netværket, tilmeldes du automatisk de 3 netværksmøder.


Du skal skrive til mailadressen netvaerk@danskeadvokater.dk, hvis du i stedet ønsker at deltage online. Hvis du ikke giver besked, så bliver du automatisk tilmeldt med fysisk deltagelse.
 

Udmeldelse
Ønsker du at udmelde dig af netværket, bedes du klikke her.


Kontakt
Vil du høre mere, så ring eller skriv til Foreningskonsulent Linda Pedersen på 33437025 eller lpe@danskeadvokater.dk.


Vi opfordrer alle netværksdeltagere til at deltage på basiskurserne om ”Skilsmissesager A-Z” og ”Testamente og ægtepagter – for unge rådgivere”.


Skilsmisseret A-Z
Synes du det er sjovt at være med til at skabe helhedsløsninger? At rådgive på et personligt plan hvor mange faktorer skal inddrages - ikke kun de juridiske? På kurset er der en praktisk gennemgang af advokatens arbejde fra start til slut i en skilsmissesag - alt det du ikke kan læse dig til.
Dato: 12. marts 2024
Sted: Danske Advokater, Valencia i København
Læs mere her. Skilsmisseret A-Z - Danske Advokater


Testamenter og ægtepagter - for unge rådgivere
Grundlæggende gennemgang af regler og de praktiske ekspeditioner - faldgruber, formalia, dokumentudformning, samspillet mellem pensioner, testamenter, ægtepagter og skatte-/afgiftsretten.
Dato: på vej…
Sted: Danske Advokater, Valencia i København

Nyheder

KURSER