Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørnetværk

Del dine erfaringer og få nyt input.

Direktørnetværk

Der er mange udfordringer forbundet med at være ansat direktør i en stor advokatvirksomhed. Den ansatte direktør skal navigere mellem mange forskellige interesser og forstå at agere i en partnerejet og -ledet virksomhed. I direktørnetværket mødes deltagerne for at diskutere, udveksle erfaringer og inspirere hinanden til bedst muligt at drive virksomheden. Netværket skal skabe værdi – både for dig og for din virksomhed.

 

Medlemmer

Netværket henvender sig til ansatte direktører og direktionsmedlemmer i Danske Advokaters medlemsvirksomheder, der i praksis leder virksomhedens driftsorganisation og fungerer som sparringspartner for en MP eller den samlede partnergruppe på det strategiske og ledelsesmæssige plan.

 

Drift af netværket

Danske Advokater faciliterer netværket og fungerer som sekretariat. Danske Advokater planlægger møderne på baggrund af input fra medlemmerne. Deltagerne betaler ikke for at være med i netværket, men møderne holdes som udgangspunkt på skift i virksomhederne, som selv dækker mødeomkostningerne.

 

Kontakt

Vil du høre mere, så ring eller skriv til Carina Noer Larsen på 33437011 eller netværk@danskeadvokater.dk.

Nyheder

KURSER