Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Netværk - Økonomi & Regnskab

Medarbejdere i økonomifunktioner i advokatfirmaer, der er medlemmer af Danske Advokater.

I 2024 fortsætter vi igen de populære netværk for økonomimedarbejdere i advokatvirksomheder.  Netværkene startede i 2014 og afholdes i både Jylland og København.

 

Som økonomimedarbejder sidder du ofte alene og tumler med en række praktiske problemstillinger, som hverken advokaterne eller andre lige har et svar på.

  • Du er sammen med andre økonomimedarbejdere
  • Netværkets deltagere kommer fra advokatvirksomheder
  • Du og netværket sætter selv dagsordenen for møderne
  • Du kan vælge mellem netværk øst og vest
  • Det er en billig og effektiv måde at få løst en række problemstillinger på


Tidligere erfaringerne viser, at deltagelse i netværk er en god måde at arbejde med stoffet på og giver dig mulighed for at få belyst netop de spørgsmål, du synes er vigtige. Netværket er et supplement til Danske Advokaters kurser.

 

Der afholdes fire netværksmøder om året. Medarbejdere i advokatvirksomheder, der er medlem af Danske Advokater, kan blive optaget i netværket. Pris: kr. 7.300,00 ekskl. moms for alle fire møder. De penge er hurtigt tjent ind, fordi du nu sparer tid og eksterne konsulenter.

 

Netværkene ledes af  Morten Christensen, som er Partner og statsautoriseret revisor hos BDO. Morten har stor erfaring med revision og rådgivning indenfor en bred vifte af brancher og virksomheder, og særligt fokus på rådgivning af partnerdrevne virksomheder, herunder omstruktureringer, udskiftning i partnerkreds, overskudsdelinger, skattemæssige opsparingsmodeller samt optimering af selskabsdeltagernes skattemæssige forhold.

 

Temaerne på møderne aftales løbende med deltagerne, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Møderne afholdes som udgangspunkt hos netværksdeltagerne på skift og varer fra kl. 9.00 – 13.00.

 

Netværk Vest:
15. maj 2024
11. september 2024
12. november 2024


Netværk Øst:

16. maj 2024
12. september 2024
13. november 2024TILMELDING

Er du interesseret i netværket, kan du rette henvendelse til Carina Noer Larsen på 33437011 eller netvaerk@danskeadvokater.dk

Nyheder

KURSER